Festbook


Festival detí

Slovensko ako jediná krajina v Strednej Európe nemá pre deti a mladistvých vytvorený žiaden ucelený festival zameraný na umenie. Často ide o živé podujatia, na ktorých môžu byť deti po prvýkrát v blízkom kontakte s umením a dotknúť sa ho inak ako ho poznajú zo školy. V posledných rokoch navyše deti opúšťajú umelecké záľuby a vymieňajú ich za počítače a internet. Napriek tomu, že umenie sa postupne u detí stáva menej obľúbené, je možné ich ním stále zaujať. Je však nutné sa priblížiť k ich chápaniu umenia, moderným žánrom a prvkom v umeleckej oblasti, ktoré vstupujú do popredia posledné roky.Multi-žánrový FESTIVAL DETÍ v Trenčíne sa zaoberá umeleckou a kreatívnou činnosťou. Jeho ambíciou je ponúknuť plnohodnotný edukatívno – kultúrno – zábavný program, ktorý moderným spôsobom bude deti nielen zabávať, ale aj vyučovať. Prioritou je vytvoriť koncepciu, na ktorej by spolupracovali odborníci na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Nakoľko je dnes mladý divák presýtený informáciami, hlavnou myšlienkou Festivalu detí je vyučovať umenie prostredníctvom zážitkov a emócii. Rovnako je nutné staviť na rôznorodosť a zároveň prinášať divákom to, čo je pre nich aktuálne práve teraz a čo je zaujímavé pre daný vek.Hlavnou témou úvodného ročníka je „FILMOVÝ SVET“, ktorý sme sa detským divákom predstaviť nielen v podobe samotného videa a filmu, ale aj pomocou iných umeleckých disciplín. Film je priam ideálnou témou pre prvý ročník festivalu. Jednak ide o umenie, ktoré dnes deti stále baví a nezatracujú ho. Práve naopak – vďaka kvalitnej technike môžu dnes deti jednoducho vyrábať vysokohodnotné filmy, alebo zábavné videá. Film je ako téma vhodná pre prvý ročník aj kvôli faktu, že ako jedno z mála umení dokáže spájať ostatné umelecké disciplíny a vytvoriť z nich celok. Pre film je totiž dôležité aj herectvo, hudba, kostýmy, architektúra alebo výtvarné umenie. Zároveň film učí spolupráci a jeho výsledok je ideálny mediálny výstup a vzhliadne ho veľa divákov, čo malých tvorcov povzbudí v ďalšej tvorbe.
Festival detí
Festival detípiatok, máj 12th, 2017 at 1:32am
Nový festivalový vizuál je tu. Tento rok ožije Otvoreným ateliérom KC HVIEZDA v Trenčíne.
Festival detí
Festival detíFestival detí zdieľa odkaz.utorok, máj 9th, 2017 at 2:52am
Festival detí
Festival detíutorok, február 14th, 2017 at 8:25pm
Na trenčianskom Festivale detí bude aj tento rok veselo, poznačte si dátum 25.-27.jún 2017. "Otvorený umelecký ateliér" o pár mesiacov začne!
Festival detí
Festival detístreda, november 30th, 2016 at 12:34am
Prvý ročník festivalu mal tému "Filmový svet". Kto uhádne čomu sa bude venovať druhý ročník?
Festival detí
Festival detísobota, august 13th, 2016 at 9:31pm
Festival detí
Festival detíFestival detí zdieľa video používateľa ART Collection.streda, august 3rd, 2016 at 6:50am
Ak budú horúčavy, tak o rok niečo podobné vyskúšame na 2. ročníku Festivalu detí 😉
Festival detí
ART Collection
Water Wall Art !!Amazing .. Cute overload .. #Art_Collection❤😍