Festival


O festivale

Hlavná myšlienka

Slovensko ako jediná krajina v Strednej Európe nemá pre deti a mladistvých vytvorený žiaden ucelený festival zameraný na umenie. Často ide o živé podujatia, na ktorých môžu byť deti po prvýkrát v blízkom kontakte s umením a dotknúť sa ho inak ako ho poznajú zo školy. V posledných rokoch navyše deti opúšťajú umelecké záľuby a vymieňajú ich za počítače a internet. Napriek tomu, že umenie sa postupne u detí stáva menej obľúbené, je možné ich ním stále zaujať. Je však nutné sa priblížiť k ich chápaniu umenia, moderným žánrom a prvkom v umeleckej oblasti, ktoré vstupujú do popredia posledné roky.


Multi-žánrový FESTIVAL DETÍ v Trenčíne sa zaoberá umeleckou a kreatívnou činnosťou. Jeho ambíciou je ponúknuť plnohodnotný edukatívno – kultúrno – zábavný program, ktorý moderným spôsobom bude deti nielen zabávať, ale aj vyučovať. Prioritou je vytvoriť koncepciu, na ktorej by spolupracovali odborníci na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Nakoľko je dnes mladý divák presýtený informáciami, hlavnou myšlienkou Festivalu detí je vyučovať umenie prostredníctvom zážitkov a emócii. Rovnako je nutné staviť na rôznorodosť a zároveň prinášať divákom to, čo je pre nich aktuálne práve teraz a čo je zaujímavé pre daný vek.

Hlavnou témou úvodného ročníka je „FILMOVÝ SVET“, ktorý sme sa detským divákom predstaviť nielen v podobe samotného videa a filmu, ale aj pomocou iných umeleckých disciplín. Film je priam ideálnou témou pre prvý ročník festivalu. Jednak ide o umenie, ktoré dnes deti stále baví a nezatracujú ho. Práve naopak – vďaka kvalitnej technike môžu dnes deti jednoducho vyrábať vysokohodnotné filmy, alebo zábavné videá. Film je ako téma vhodná pre prvý ročník aj kvôli faktu, že ako jedno z mála umení dokáže spájať ostatné umelecké disciplíny a vytvoriť z nich celok. Pre film je totiž dôležité aj herectvo, hudba, kostýmy, architektúra alebo výtvarné umenie. Zároveň film učí spolupráci a jeho výsledok je ideálny mediálny výstup a vzhliadne ho veľa divákov, čo malých tvorcov povzbudí v ďalšej tvorbe.


Film ako nosná téma festivalu zároveň korešponduje aj s ideou priblížiť ju k regiónu, v ktorom sa festival odohráva. Trenčiansky kraj a okolie Trenčína má na Slovensku totiž prvenstvo, ktoré je ideálne pre FESTIVAL DETÍ. V malom mestečku Lednické Rovne, ktoré leží v okrese Púchov, sa pred 120 rokmi objavil prvý filmový režisér na Slovensku.

Bol ním syn majiteľa slávnej sklárne a volal sa Eduard Schreiber. Práve on bol prvý, kto na Slovensko priniesol kameru a začal s ňou točiť krátke filmy. Dokonca vytvoril aj prvú hranú grotesku na našom území, ktorá sa volala Únos. Meno tohto prvého slovenského filmára však čoraz viac upadá do neznáma, preto je namieste, aby sme tohto rodáka z nášho kraja vytiahli na svetlo sveta práve počas FESTIVALU DETÍ v Trenčíne.

image