Výzva pre umelcov


Organizátori Festivalu detí vyzývajú umelcov z oblasti výtvarného umenia, audiovízie a animácie na spoluprácu pri 2. ročníku multižánrového festivalu, ktorý sa uskutoční v termíne 27. júna v centre mesta Trenčín. Festivalová téma je výtvarne umenie a kreativita.

Festival detí je multižánrové kultúrne podujatie určené pre deti. 2. ročník festivalu je zameraný na výtvarné umenie. Festival bude mať otvorenie v Kine Hviezda programom pre školy v podobe filmov, animácií a sprievodných výstav, či interaktívnych výtvarných diel.

Cieľom festivalu je vytvoriť pozitívnu atmosféru naplnenú plnohodnotným kultúrnym, edukatívnym i zábavným programom. V neposlednom rade je zámerom organizátorov v mladej generácií rozvíjať správne hodnoty, sociálne vzťahy a toleranciu.

happy-audio

Otvorená výzva uprednostní projekty podľa nasledovných priorít:

 • Dielo by malo byť určené pre detského diváka (hravé, vizuálne zaujímavé…)
 • Interaktivita, hra, edukácia
 • Krátky film, animácia uplatňujúca netradičné formy, súvisiace s výtvarným umením – opäť so zameraním na detského diváka
 • Dielo v exteriéri – možnosť vystaviť dielo v exteriéri pred Domom armády v Trenčíne, kde by mohlo zotrvať aj po oficiálnom skončení festivalu určitú dobu napr. mesiac (dielo by malo byť stabilné, bezpečné, odolné voči poveternostným podmienkam i vandalizmu)

Podmienky predkladania projektov:

 • opis konceptu a prevedenia umeleckého diela
 • časový harmonogram, potrebné technické vybavenie, ilustračná skica/návrh v prípade, že je dielo už vytvorené – dokumentačné fotografie diela.
 • V prípade filmu/animácie – opis obsahu, minutáž

namestie-jamy

Po zozbieraní návrhov otvorenou výzvou prebehne výber 15 projektov pomocou odbornej komisie. Uprednostnené budú nové diela profesionálnych umelcov, alebo už existujúce diela prispôsobené formátu projektu. Súčasťou priestoru bude oddychová zóna a tvorivý priestor pre vybrané projekty a interaktívne objekty.

 

 • termín odovzdania projektov: do 31. marca 2017
 • termín vyhodnotenia projektov: do 10. apríla 2017
 • termín inštalácie: od 25.-27. júna 2017
 • termín konania festivalu: 27. júna 2017

 

Projekty zasielajte elektronickou formou na: info@festivaldeti.sk, predmet správy: Otvorená výzva

palec